Vyhlášená témata DP, BP, projektů

Programové moduly pro systém digitální televize DVB - TELETEXT a EPG

Tato diplomová práce navazuje na předchozí diplomový projekt, ve kterém byl vytvořen program pro analýzu transportního toku  s názvem dvbMonitor. V rámci práce budou vytvořeny moduly TELETEXT a EPG, které rozšíří stávající program. Program je napsán v jazyce C++ pod knihovnou Qt4 a je určen pro operační systém Linux. Stránky projektu dvbMonitor.

Číst dál...

Vylepšení pohonu směrování anténního systému

Anténní systém kterého se práce týká můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Číst dál...

Efektivní komunikační systém pro satelitní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro technologie pikosatelitů. Komunikační systém musí být nenáročný na realizaci vysílací strany (na pikosatelitu), měl by splňovat možnost adaptace na měnící se podmínky v rádiovém kanálu během přeletu pikosatelitu nad řídícím střediskem a měl by umožňovat využívání celosvětové sítě radioamatérských stanic pro možnost udržení rádiového kontaktu s pikosatelitem po co nejdelší dobu.

Číst dál...

Vývoj technologií pro pikosatelity CubeSat

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupný vývoj a praktická realizace technologií vhodných pro pikosatelity, zejména ve světě rychle se rozvíjející třídu CubeSat. Jednotlivé technologie musí být lehké, s malým požadavkem na prostor, s nízkým příkonem, musí snášet silné vibrace při startu rakety, možné namáhání tepelnou roztažností při častém střídání teplot a musí vydržet radiační podmínky kosmického prostředí.

Číst dál...

Efektivní komunikační systém pro pozemní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro digitální přenos hlasu v rámci kmitočtových pásem určených pro místní bezdrátové informační systémy (místní rozhlasy, varovné systémy,...).

Číst dál...

Precizní snímač polohy anténního systému

ZADÁNO

Anténní systém, kterého se práce týká, můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Číst dál...