Vyhlášená témata DP, BP, projektů

Srovnání superkapacitorů a akumulátorů pro napájení subsystémů pikosatelitů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je srovnání možností dlouhodobého napájení subsystémů pikosatelitů z akumulátorů a ze superkapacitorů na základě dlouhodobých měření stárnutí jejich vlastností při simulovaných podmínkách nabíjení a vybíjení na nízké orbitální dráze Země. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

Číst dál...

Konstrukce pikosatelitů CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je konstrukční řešení pikosatelitu CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů pikosatelitu. Cílem je nalézt takové řešení, které umožní při zachování nízké hmotnosti konstrukce účinně stínit vybrané sekce pikosatelitu namísto stínění pikosatelitu jako celku. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

Číst dál...

Návrh a konstrukce transvertoru pro radioamatérské pásmo 144MHz

ZADÁNO

Práce na vlastním zadání studenta. Jejím výstupem je konstrukce přístroje pro reálné použití v radioamatérském provozu. Podobná zařízení sice jsou komerčně dostupná, ovšem jejich parametry lze zlepšovat.

Číst dál...

Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty

Téma této diplomové práce navazuje na řešení projektu FR VŠ 160/2012/F1/a kde byly zakoupeny a poprvé využity jednotky softwarově definovaného rádia USRP N200 firmy Ettus Research. Tyto jednotky jsou koncipovány jako univerzální přijímač - vysílač sestávající ze základního hardware (základní jednotka a moduly VF části) připojeného k PC prostřednictvím vysokorychlostního rozhraní ETHERNET.

Číst dál...