Vyhlášená témata DP, BP, projektů

Měření záznamové úrovně gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro co nejpřesnější absolutní měření záznamové úrovně na gramofonových deskách. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Bezkontaktní optické snímání gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a ověření postupu pro bezkontaktní snímání nosičů gramofonového záznamu pokud možno ve všech jeho výrobních fázích s cílem co nejdříve identifikovat výrobní vady. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Návrh a realizace metody pro měření technických parametrů gramofonových přenosek

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro ověřování technických parametrů gramofonových přenosek (amplitudové/fázové frekvenční charakteristiky, nelineární zkreslení, citlivost...) a příprava měřících signálu pro výrobu optimálně navržené měřící gramofonové desky. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Návrh a realizace nízkofrekvenčních filtrů pro měřící účely

Podstatou projektu je návrh a realizace několika typů aktivních nízkofrekvenčních analogových filtrů včetně optimalizace jejich technických parametrů. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Podstatou projektu je realizace měřící metody pro ohodnocení šumových vlastností operačních zesilovačů s podporou moderních měřících přístrojů a s možností automatizovaného výpočtu šumových parametrů z provedených měření tak, aby zrealizovaný přípravek a následný výpočet šumových poměrů umožňoval optimální výběr jednotlivých kusů testovaných OZ s cílem vybrat ty kusy, které jsou optimální z hlediska šumových poměrů, tj. maximálního dynamického rozsahu.

Číst dál...

Měření nízkofrekvenčních zesilovačů

Podstatou projektu je praktická realizace kompletních měřících postupů normalizovaných pro oblast testování a měření technických parametrů výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů, jejich implementace s využitím vhodné měřící techniky s cílem celou měřící proceduru maximálně zautomatizovat včetně možnosti tisku výsledků měření/generování měřících protokolů.

Číst dál...