Vyhlášená témata SGS projektů

V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, případně zaslání návrhu vlastního tématu SGS projektu. Témata SGS projektů je možné také později upravit do podoby tématu v budoucnosti řešené diplomové práce, tzn. student může pokračovat v práci na SGS projektu s tím, že uvedené téma bude s úpravami/rozšířením náplní jeho budoucí diplomové práce.

Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Mezní termíny: přihlášku SGS projektu je nutné vyplnit, studentem podepsat a odevzdat po dohodě s garantem tématu nejpozději do x. x. 2016.

Konstrukce z oblasti vysokofrekvenční techniky a elektroniky

Témata vhodná zejména pro studenty se zájmem o praktickou konstrukci elektroniky s vazbou na vysokofrekvenční techniku a radioelektroniku pro účely sdělování nebo měření.

Číst dál...

Družicová komunikace

Skupina témat týkající se experimentů a rozšiřování pozemní stanice družicové komunikace provozované na FEL v Plzni. Vhodné zejména pro studenty se zájmem o vesmírnou techniku, astronomii nebo netradiční rádiovou komunikaci. Témata lze rozdělit do oblasti přípravy SW nebo přípravy HW který umožní zavést nové experimenty nebo vylepšit výsledky těch stávajících.

Číst dál...