Řešené projekty

Příklady některých výzkumných, realizačních, výukových a studentských projektů, které jsou nebo byly v minulosti řešeny na pracovišti OTM. Na mnoha projektech se aktivně podílejí samotní studenti v rámci výuky, řešení semestrálních, závěrečných prací a grantových projektů.

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Přenosný vektorový anténní analyzátor do 1 GHzV roce 2012 byl na OTM řešen projekt Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zlepšení možností měření parametrů současných systémů satelitní komuikace v laboratorních cvičeních.

Číst dál...

Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace

Monitory s hardwarovou kalibrací výstupního zobrazení barev.Záměrem projektu řešeného v průběhu roku 2013 bylo inovovat výuku dvou předmětů o oblast kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a kalibrace reprodukčních i snímacích obrazových zařízení s následným využitím pro výuku subjektivních testů kvality obrazu a metod zpracování obrazového signálu. Projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol částkou 256 tisíc Kč.

Číst dál...

Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání

Softwarově definované transceivery USRP od firmy National Instruments.Záměrem projektu, který byl řešen v průběhu roku 2012, bylo inovovat laboratorní výuku a měřící úlohy pro oblast digitálního televizního vysílání druhé generace ( DVB - T2 ) v předmětu Radioelektronické systémy. Projekt se podařilo rozšířit i pro pokrytí oblasti univerzálních softwarově definovaných radiostanic pro vytváření vlastních nebo analýzu standardních komunikačních systémů.

Číst dál...

Vytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémy

Software pro analýzu a zobrazení dat z GPS přijímače.Záměrem projektu, který byl řešen v roce 2009, bylo vytvořit zcela novou laboratorní výuku v předmětu Navigační a komunikační systémy s měřením praktických úloh a samostatnou experimentální činností studentů při bakalářských, diplomových nebo semestrálních projektech.

Číst dál...

Vybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů

Analyzátor digitálního TV vysílání firmy Promax.Záměrem projektu, který byl řešen v roce 2008, bylo vytvoření tří experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů.

Číst dál...

Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Program dvbMonitorProgram dvbMonitor vznikl na oddělení OTM v rámci diplomové práce s názvem Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání. Program slouží pro monitorování digitálního vysílání pod operačním systémem Linux. Je zajištěna plná podpora pro systém pozemského vysílání  DVB-T.

Číst dál...