Návrh a realizace nízkofrekvenčních filtrů pro měřící účely

Z důvodu testování a měření technických parametrů A/D, D/A zvukových převodníku dle platných norem je nutné doplnit a rozšířit měřící pracoviště KAE OTM o sadu aktivních nízkofrekvenčních filtrů určených pro nízkofrekvenční analyzátor, které bude možné využít k měřícím účelům. Projekt se zabývá praktickým návrhem a realizací těchto filtrů.

Náplní projektu je stanovení technických parametrů kladených na filtry, které jsou specifikovány v příslušných normách řešících problematiku testování zvukových A/D, D/A převodníků. Dále je nutné provést praktický návrh těchto filtrů tak, aby je bylo možné začlenit do stávajícího měřícího řetězu. Při jejich návrhu je nutné také provést optimalizaci z hlediska šumových poměrů a také s cílem minimalizovat nelineární zkreslení, které v těchto filtrech může vznikat. Dále je nutné navržené filtry prakticky zrealizovat a ověřit jejich technické parametry měřením. Téma může být později upraveno do podoby diplomové práce.