Návrh a realizace nízkofrekvenčních filtrů pro měřící účely

Podstatou projektu je návrh a realizace několika typů aktivních nízkofrekvenčních analogových filtrů včetně optimalizace jejich technických parametrů. Možnost získání stipendia při řešení DP.

 Zadání práce Návrh a realizace nízkofrekvenčních filtrů pro měřící účely

  1. Seznamte se s obsahem doporučení ČSN EN 60268, ČSN EN 61606. Shrňte technické parametry analogových měřících filtrů, které jsou specifikovány v uvedených doporučeních.
  2. Seznamte se s technickým vybavením audio analyzátoru AP SYS2722, zejména jeho volitelnými filtry používanými k měřením, dále možnostmi začlenění externích uživatelských filtrů do měřícího řetězu analyzátoru. Definujte vhodné typy filtrů, kterými je nutné analyzátor dovybavit tak, aby bylo možné provádět všechny typy měření specifikované v doporučeních ČSN EN 60268, ČSN EN 61606.
  3. Proveďte návrh a optimalizaci zvolených analogových filtrů s ohledem na požadavky uvedené v doporučeních.
  4. Zrealizujte hw přípravek s navrženými filtry, změřte technické parametry filtrů, případně dále filtry upravte s cílem zlepšit jejich technické parametry.