Bezkontaktní optické snímání gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a ověření postupu pro bezkontaktní snímání nosičů gramofonového záznamu pokud možno ve všech jeho výrobních fázích s cílem co nejdříve identifikovat výrobní vady. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Zadání práce Bezkontaktní optické snímání gramofonového záznamu

  1. Navrhněte postup pro bezkontaktní optické snímání měďených originálů, otců, matek a matric gramofonových záznamů tak, aby bylo možné identifikovat případné výrobní vady ve výrobním procesu.
  2. Zrealizujte navržený postup, experimentálně ověřte jeho možnosti.